newspeak: british art now
16.08.2011

­Смели трансформации върху голямо платно. Колажи провокират въображението. Върховно интелектуално преживяване, в което човек се изгубва. Експерименти с теми, концепции, средства, пространство. Красотата не съществува. Обикновени предмети и образи са извадени от злободневния контекст и посредством подобно крайно изместване сменят значението си, което мощно въздейства върху психичното състояние на наблюдателя. Творбите отключват скрити вътрешни чувства последица от неочакваните връзки, нетипични за съзнанието на гледащия. Възприемането на работите е полет на мисълта. Спонтанността и шока подкопават основите на всичко добре познато. Произведенията представляват преосмисляне на нормалната чувствителност. Смели авторски решения дават живот на откъснати от ежедневието аспекти за да покажат абсурдността на човешкото съществуване и невъзможността на хората да се справят с това. Съвременното изкуство е крайно, то изопачава, шегува се, поднася зрителя с единствената цел да се справи с посредствеността на съвременния човек.

Ива Щъркалева
Картини